ثبت تغییرات شرکت

مدت زمان:  15 روز کاری

هزینه: بهتره از ما مشاوره بگیرید تا بر اساس زمانی که برای پرونده شما باید گذاشته بشه، بهتون قیمت اعلام کنیم.

کاربر گرامی، برای دریافت این خدمت، لطفا نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را برای ما ارسال کنید تا ما با شما تماس بگیریم.

فهرست عناوین

برای افرادی که شرکت خود را به راه انداخته‌اند. گاهی این سؤال مطرح می‌شود که اگر شرکت‌شان نیاز به تغییرات داشته باشد چطور باید به صورت قانونی این تغییرات را اعمال کنند. در این مطلب ما قصد داریم به بررسی مراحل ثبت، نحوه اعمال تغییرات، مدارک لازم و هزینه‌های ثبت تغییرات شرکت بپردازیم.

بعد از ثبت شرکت‌ها، ممکن است تغییراتی در شرکت‌ها صورت‌گرفته شود که این تغییرات باید ثبت شده و مراحل قانونی خود را طی کنند.

اگر مایلید با ثبت تغییرات شرکت‌های ضایعات، ضمن خدمت، مایع ظرف‌شویی، غذا و دارو، غیرتجاری و لوازم‌خانگی آشنا شوید، ثبت کاف خواندن این مقاله را به شما پیشنهاد می‌کند.

در ابتدا با انواع شرکت در ایران آشنا و سپس با روال ثبت تغییرات شرکت‌ها آشنا شوید.

ثبت شرکت‌ها در ایران در قالب ۷ نوع است. شرکت تضامنی، شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت تعاونی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط سهامی و شرکت غیر مختلط سهامی.

شرکت‌ها می‌توانند در زمینه اساسنامه، جابه‌جایی مدیران، سهام و مسائل دیگر تغییرات خود را ثبت کنند. با سه روش هیئت‌مدیره، تشکیل مجمع‌عمومی عادی، ثبت تغییرات از طریق مجمع‌عمومی فوق‌العاده این تغییرات انجام می‌شود.

 

تغییرات شرکت

بعد از اینکه شرکت خود را به ثبت رسانده‌اید. بعد از بررسی اساسنامه شرکت برای اینکه محدوده اختیارارت مدیران، هیئت‌مدیره، سهامداران و مجمع مشخص شود. می‌توانید تغییرات زیر را در شرکت‌تان اعمال کنید:

• تمدید مدیران یا تغییر سمت‌ها (این موارد معمولأ از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد و نیاز به مجمع نیست.)

• تغییر در اساسنامه مانند آدرس شرکت یا نام یا موضوع فعالیت یا بندی از اساسنامه (این موارد معمولأ جزو اختیارات مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌باشد.)

• تغییر در میزان سهام، یا اضافه شدن شریک جدید و موضوعاتی از این قبیل (این موارد هم معمولأ در اختیار مجمع عمومی می‌باشد.)

برای اینکه بتوانید این تغییرات را به صورت قانونی اعمال کنید با این مطلب همراه باشید. مراحل ممکن است کمی گیج کننده به نظر برسند، پس اگر سؤالی داشتید و یا احساس کردید که نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید می‌توانید از “مؤسسه ثبت کاف” کمک بگیرید.

مراحل ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت

اینکه شما چه تغییری را در شرکت اعمال کرده‌اید مهم است. مراحل برای هر یک از تغییرات متفاوت است ولی به طور کلی به شرح زیر است:

 

حال به تفکیک به چند نمونه از متداول‌ترین تغییرات شرکت‌ها و مراحل آن‌ها می‌پردازیم:

نقل و انتقال شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

۱. تنظیم صورتجلسه‌ی مربوط به موضوع تغییر آدرس در مجمع عمومی فوق‌العاده که کلیه‌ی اعضای شرکت (شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود، باید آن را به امضاء برسانند.

۲. اگر تعداد شرکا زیاد باشد؛ هیئت نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیئت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می‌گردد و آن‌ها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یک‌ ماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکت‌ ها تحویل داده شود و ثبت گردد.

۳. اگر در اساسنامه اختیار تغییر آدرس شرکت به هیئت‌ مدیره داده شده است، هیئت‌ مدیره باید صورتجلسه‌ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیئت‌ مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می‌شود.

 

۱. تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورتجلسه که به امضای هیmت رئیسه رسیده باشد.

۲. رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت. اگر اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیئت‌ مدیره شرکت داده شده باشد، هیئت‌ مدیره با تنظیم صورتجلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیئت‌مدیره با تصویب و تنظیم صورت‌جلسه ارسال شود.

تغییر موضوع شرکت

۱. تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده.

۲. تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا همگی با قید کردن میزان سهام‌شان در شرکت.

۳. مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع شرکت.

۴. تحویل استعلام مربوط به مرجع ذیصلاح.

۵. دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر.

۶. تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت.

۷. امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی.

۱. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

۲. تنظیم یک صورت‌جلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیئت‌ رئیسه.

۳. دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.

۴. تهیه‌ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آن‌ها.

۵. تحویل اصل صورتجلسه، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکت‌ها.

۱. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

۲. تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.

۳. انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیئت‌نظارت در صورتجلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.

۴. امضای صورتجلسه توسط هیئت نظارت.

۵. مراجعه‌ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک‌ ماه.

۶. ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه.

۱. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

۲. تنظیم صورتجلسه و امضای هیئت‌ رئیسه.

۳. انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.

۴. تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آن‌ها رسیده به اداره ثبت شرکت‌ها.

۵. پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکت‌ها.

۶. تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکت‌ها.

۷. تأیید نام انتخابی توسط مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت‌ها بعد از تحویل مدارک.

روش های ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغیرات شرکت به چند روش انجام می‌شود؟

ثبت تغییرات شرکت از طریق ثبت صورتجلسه انجام می‌شود. سه نوع صورت جلسه داریم:

کسانی که سهام خود را برای شرکت ارائه می‌دهند هیئت‌ مدیره هستند. و رئیس این هیئت از طریق سهامداران با تصمیم و رضایت خودشان حداقل به مدت دوسال انتخاب می‌شود. هیئت‌ مدیره وظیفه دارد که یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب کند.

برای تشکیل یک مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که دارای حق رأی می‌باشند در جلسه حاضر شوند و زمانی با تغییرات موافقت خواهد شد که اکثریت دو سوم آراء نظری یکسان داشته باشند. (البته اگر در اساسنامه شرکت اختیارات به هیئت‌ مدیره یا هیئت رئیسه داده نشده باشد.)

منظور از مجمع عمومی عادی شرکت این است که تصمیمات کلی توسط مدیران گرفته می‌شود و روش انجام امور به اطلاع و تصویب شرکا می‌رسد. در این مجمع سهامداران فرصت این را به دست می‌آورند تا نظرات خود را اعلام کنند.َ

انواع صورت‌جلسه ثبت تغییرات شرکت‌ها به شرح زیر است:

مدارک مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت

مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت

هزینه ثبت تغییرات شرکت

با توجه به تعداد صورتجلسات و میزان حجم متن آگهی تغییرات که می‌بایست در روزنامه رسمی چاپ گردد این هزینه متفاوت است. تعداد صورتجلسات به نوع تغییراتی که در شرکت اعمال می‌شود بستگی دارد. در صورتی که نیاز به استعلام دقیق آن دارید می‌توانید از متخصصین مؤسسه ثبت کاف کمک بگیرید.

نحوه اعمال تغییرات شرکت

بعد از تهیه مدارک و طی کردن همه مراحل، شما باید تغییرات ثبت شده در شرکت را در سایت اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانید.

مراحل اعمال این تغییرات به شرح زیر است:

1. ابتدا باید فرم مربوطه را در سامانه اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir تکمیل نمایید.

۲. اطلاعات شرکتی همچون شماره ثبت، شناسه ملی شرکت و نوع شرکت خود را وارد کنید.

۳. باید اطلاعاتی همچون تکمیل نوع صورتجلسه خود، که به یکی از شیوه‌های مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی فوق‌العاده و … است، تکمیل مشخصات شخصی متقاضی، تعیین وکیل و یا نبودن متقاضی، تاریخ برگزاری جلسه پس از تکمیل آن باید بر روی فیلد پذیرش موقت را انتخاب کرده سپس به شما شماره ۱۹ رقمی داده می‌شود که باید آن را نزد خود نگه دارید.

۴. باید نوع تصمیم جلسه را تعیین نموده و سپس گزینه افزودن تصمیم جلسه را انتخاب نمایید.

۵. اگر شما قصد تغییر نام دارید باید حداکثر ۵ نام را به ترتیب الویت در فیلد درخواستی مشخص کنید.

۶. باید تمام اسامی اعضای حاضر در جلسه به همراه سمت آن‌ها ذکر شود، وارد نمودن شماره ملی متقاضی و اگر غیر ایرانی باشد وارد نمودن شماره گذرنامه، وارد کردن اطلاعات شخصی، اگر شخص حقوقی باشد وارد کردن اطلاعات شماره ثبت، نام شخص شناسه ملی انجام شود. باید سمت اشخاص حاضر در جلسه، تعیین شود.

۷. باید ارتباط اشخاص جلسه (وکیل سهامدار بودن و یا نماینده سهامدار بودن) را تعیین نمایید.

۸. متقاضی با توجه به نوع صورتجلسه و تصمیمات گرفته شده باید مدارک را در این قسمت بارگزاری نمایند.

۹. باید متن صورتجلسه را آماده نموده و گزینه‌ی پذیرش نهایی را انتخاب کنید.

۱۰. در نهایت باید متقاضی نسخه اصلی صورتجلسه و ضمائم آن را حداکثر به مدت سه روز کاری به آدرس تعیین شده ارسال نمایند.

مدت زمان ثبت تغییرات شرکت

بعد از ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در سامانه و پذیرش نهایی ۳ روز فرصت دارید که مدارک را تحویل پست بدهید.

معمولأ اگر تمامی مراحل را بدون اتلاف وقت انجام بدهید ثبت تغییرات شرکت طی ۱۰ روز کاری امکان پذیر است، کمتر از این زمان هم به دلیل اینکه صورتجلسات در اداره باید توسط کارشناس بررسی شوند غیرممکن است و از عهده شما و مؤسسات ثبت خارج است. برای اینکه در وقت خود صرفه جویی کنید بهتر است که از متخصصین مؤسسه ثبت کاف کمک بگیرید.

نحوه پیگیری ثبت تغییرات شرکت

پیگیری ثبت تغییرات شرکت

به طور کلی مراحل به صورت آنلاین انجام می‌شود و بعد از تنظیم و تکمیل صورتجلسه تغییرات در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها و طی مراحل مورد نیاز، کد پیگیری به متقاضی داده می‌شود و او می‌تواند به صورت آنلاین پیگیر وضعیت باشد.

اگر به هر دلیلی در هر مرحله‌ای متقاضی این کد را فراموش کرد می‌تواند از طریق کلیک روی گزینه فراموشی کد پیگیری، با ورود برخی از اطلاعات و پاسخ به چند سوال، مجددأ وارد سامانه شود.

استعلام ثبت شرکت‌ها به صورت آنلاین و از طریق مراجعه سامانه ثبت اسناد و املاک کشور امکان‌پذیر است. باتوجه به اینکه هر شرکتی ممکن است در طول حیات خود دچار تغییراتی شود ضروری است که این تغییرات در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت ‌شود و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور منتشر شود تا به اطلاع عموم برسد.

در سایت روزنامه رسمی کشور در بخش آگهی‌های قانونی، لیستی از آگهی‌های تغییرات شرکت‌ها وجود دارد که اشخاص ثالث می‌توانند با مراجعه به آن از آخرین تغییرات شرکت‌ها مطلع شوند. علاوه بر این یک نسخه فیزیکی از آگهی مربوط به شرکت، در اختیار شرکت قرار می‌گیرد و از طریق پست به نشانی شرکت ارسال می‌شود.

مراحل ثبت شرکت و ثبت تغییرات ممکن است برای بسیاری از افراد دشوار به نظر برسد. اگر به خوبی با روند و قوانین آن آشنا نباشید این کار می‌تواند شما را با موانع زیادی روبه‌رو کند و موجب تأخیر و هدر رفتن زمان و پول شود. علاوه بر این ممکن است یک تغییر جزئی در وضعیت شرکت منجر به ورود خسارت در آینده شود.

در نتیجه بهتر است قبل از هر اقدامی با یک مشاور و وکیل خبره در زمینه ثبت شرکت‌ها مشورت کنید و از او کمک بگیرید. مشاوره ثبت تغییرات شرکت می‌تواند به تسریع روند ثبت کمک کند و از بروز خطاهای احتمالی و ورود ضرر جلوگیری کند. بنابراین بهتر است کار خود را به متخصصین مؤسسه ثبت کاف بسپارید تا خیال‌تان از هر بابت راحت باشد.

ثبت تغییرات شرکت ضایعات

ضایعات یا همان مواد دورریختنی، قابل‌استفاده مجدد و بازیافت هستند. از این مواد می‌توان در تولید اسباب‌بازی و برخی از فلزات و لوازم ساختمانی استفاده کرد. برای این کار نیاز به یک شرکت برای جمع‌آوری و بازیافت است که شرکت ضایعات این امر را به عهده دارد. شرکت‌های ضایعات هزینه‌هایی مانند، داشتن انبار جهت نگهداری ضایعات، ماشین و لوازم حمل ضایعات، دستمزد کارکنان و دستگاه‌های بازیافت را پرداخت می‌کنند.

این شرکت‌ها از نوع سهامی خاص هستند و برای ثبت تغییرات باید مراحل زیر دنبال شود. در شرکت‌های سهامی خاص تغییرات بیشتر در زمینه تغییر سرمایه یا ورود و خروج اعضا صورت می‌گیرد.

شرکا یا اعضای هیئت‌مدیره شرکت ضایعات جلسه‌ای را برگزار می‌کنند و درباره تغییرات شرکت تصمیم‌گیری می‌کنند، صورت‌جلسه‌ای را تنظیم و آن را امضا می‌کنند.

صورت‌جلسه به اداره کل ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود.

کارشناسان آن را به‌دقت بررسی و در صورت تطبیق، گواهی ثبت آگهی انجام می‌شود.

در مرحله نهایی ثبت صورت‌جلسه تغییرات شرکت ضایعات در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ آگهی می‌شود و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، منتشر می‌شود.

ثبت این صورت‌جلسات ده روز زمان می‌برد که در این زمان کارشناسان اداره ثبت شرکت‌ها به تطبیق اسناد ارائه شده، می‌پردازند.

نکته‌ای که باید برای ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها در نظر داشت این است که مدارک به طور کامل فرستاده شوند، زیرا در صورت ناقص بودن مدارک، ارجاع داده می‌شوند که این خود باعث طولانی شدن فرایند ثبت تغییرات می‌شود.

ثبت تعغیرات شرکت ارزان

ثبت تغییرات شرکت ضمن خدمت

این شرکت‌ها در دسته‌بندی شرکت‌های تعاونی قرار می‌گیرند این شرکت‌ها، برای بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا تشکیل می‌شوند. در شرکت تعاونی سود کسب کردن هدف نیست.

ثبت تغییرات شرکت تعاونی

در مجمع‌عمومی عادی یا فوق‌العاده صورت‌جلسه تنظیم می‌شود.

اساسنامه جدید شرکت با تغییرات تنظیم می‌شود.

مدارک شناسایی شرکا و حاضران در جلسات جمع‌آوری می‌شود.

نسخه اصلی روزنامه رسمی با آگهی انتشار شده در مدارک قرار می‌گیرد.

شرکای شرکت تعاونی وارد سامانه ثبت تغییرات شرکت‌ها می‌شوند و اطلاعات خود را ثبت می‌کنند.

بقیه اطلاعات خواسته شده نیز ثبت می‌شود.

 دکه نهایی ثبت تغییرات زده می‌شود.

مدارک جمع‌آوری‌شده به اداره ثبت تغییرات از طریق پست ارسال می‌شود.

و در نهایت هزینه آگهی تغییرات شرکت تعاونی در روزنامه رسمی پرداخت می‌شود.   

ثبت تغییرات شرکت مایع ظرف‌شویی

پاکیزگی و نظافت جز لاینفک زندگی ما شده است و اهمیت این مواد در زمان کرونا به بیشترین مقدار خود رسیده است. مایع ظرف‌شویی در دسته‌بندی مواد شوینده قرار می‌گیرد و بسیار پرکاربرد است. بازار داغ خرید محصولات شوینده، افرادی را ترغیب به راه‌اندازی شرکت مایع ظرف‌شویی می‌کند. معمولاً شرکت‌های مواد شوینده در دسته‌بندی سهامی عام و سهامی خاص قرار می‌گیرند.

شرکت‌های سهامی عام از طریق فروختن سهام به مردم بیشتر درآمد خود را کسب می‌کنند. این شرکت‌ها پس از گرفتن مجوز تأسیس، سهام خود را در بورس به فروش می‌رسانند. در شرکت سهامی عام تغییر نام، موضوع، آدرس، الحاق به موضوع، نقل‌وانتقال سهام، افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، ورود و خروج شریک و تغییر حق امضا از تغییراتی است که انجام می‌شود.

ثبت تغییرات شرکت مایع ظرف‌شویی از نوع سهامی عام

تغییرات انجام شده در شرکت در مجمع‌عمومی عادی یا فوق‌العاده تصمیم‌گیری می‌شود.

با ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت‌ها، تغییرات ثبت می‌شوند.

شرکا باید وارد این سامانه شوند و قسمت‌های مربوطه از جمله، بخش صورت‌جلسه تغییرات سامانه، اطلاعات شرکت، اطلاعات جلسه (تشکیل شده برای تغییرات شرکت)، تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مجمع‌عمومی یا فوق‌العاده یا همان متن صورت‌جلسه، اطلاعات اشخاصی که در جلسه حضور داشته‌اند، تغییر اطلاعات و درخواستی‌های جدید، بارگذاری مدارک و اسناد موردنیاز و در آخر ارسال نهایی ثبت تغییرات شرکت را پر نمایند.

همچنین اسناد ثبت تغییرات شرکت را به اداره پست ارسال کنند و هزینه آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی را پرداخت کنند.

حال اگر شرکت مایع ظرف‌شویی در دسته شرکت‌های سهامی خاص باشد که معمولاً بیشتر شرکت‌های مواد شوینده از این نوع شرکت‌ها هستند، مراحل ثبت تغییرات کمی متفاوت است.

مراحل شامل؛ تشکیل مجمع‌عمومی فوق‌العاده و تنظیم صورت‌جلسه با امضای اعضای هیئت‌مدیره، رعایت تشریفات دعوت بر اساس اساسنامه شرکت، اخذ مجوز بنا به اعلام کارشناس و ارسال روزنامه حاوی آگهی دعوت و مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها.

ثبت تغییرات شرکت غذا و دارو

شرکت‌های غذا و دارو در زمینه‌های غذا و دارو فعالیت دارند. فعالیت در حوزه غذا و دارو با سلامت عمومی جامعه رابطه مستقیمی دارد و اخذ مجوزهای خاصی را نیازمند است.

برای ثبت این شرکت‌ها باید پروانه بهره‌برداری، جواز تأسیس و پروانه ساخت را ارائه داد. شرکت غذا و دارو از نوع شرکت‌های مسئولیت محدود و سهامی خاص هستند.

 ثبت تغییرات با تغییر حق امضای شرکت، انحلال اختیاری شرکت، نحوه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و ادغام با شرکت‌های دیگر صورت می‌گیرد. اگر شرکت غذا و دارو از نوع سهامی خاص باشد، برای ثبت تغییرات به روش ثبت تغییرات شرکت ضایعات عمل کنید.

 اما اگر از نوع شرکت‌های مسئولیت محدود باشد، مراحل زیر را باید دنبال کنید. این شرکت‌ها برای امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شوند و شرکا تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئولیت تعهدات و قروض را عهده‌دار هستند.

در ایران این شرکت‌ها فقط با دو شریک قابل ثبت هستند و نقل‌وانتقال سهام فقط از طریق دفتر اسناد رسمی ممکن است.

ثبت تغییرات در این شرکت‌ها با موضوعات زیر است؛ تغییر موضوع شرکت، تغییر محل شرکت، نام شرکت، نقل‌وانتقال سهم‌الشرکه شرکا، افزایش و کاهش سرمایه و تغییرات و اصلاح مواد اساسنامه.

مراحل ثبت تغییر شرکت غذا و دارو از نوع مسئولیت محدود

تشکیل مجمع‌عمومی فوق‌العاده

تنظیم کردن صورت‌جلسه و امضای شرکا (میزان سهم‌الشرکه در آن قید شود)

انتخاب و عنوان کردن نام اعضای هیئت نظارت در صورت‌جلسه‌ای که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد.

 امضاکردن صورت‌جلسه توسط هیئت نظارت

مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها جهت اعلام درخواست تغییرات شرکت و ارسال مدارک از طریق پست

 در صورت تأیید شدن، ثبت آگهی

ثبت تغییرات شرکت غیرتجاری

شرکت‌ها یا مؤسسات غیرتجاری برگرفته از نامشان امور غیرتجاری مانند امور خیریه، امور علمی و ادبی را انجام می‌دهند. از تغییراتی که در این مؤسسات اتفاق می‌افتد می‌توان به تغییرات اساسنامه، باطل شدن، ورشکستگی، تصفیه، تقسیم کردن اموال و کاهش و افزایش سرمایه اشاره کرد.

نحوه تغییرات در این مؤسسات به این‌گونه است که؛

مجمع‌عمومی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود

دررابطه ‌با موضوع تصمیم‌گیری می‌شود و صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا می‌شود.

پس از آن صورت‌جلسه را به همراه مدارکی مانند مدارک شناسایی مدیرعامل و مدارک تأسیس شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود.

ثبت تغییرات شرکت لاتاری

هرساله از کشورهایی که مهاجرت کمتری به آمریکا دارند، به طور تصادفی افرادی انتخاب و به آنها برای حفظ تنوع نژادی در آمریکا، گرین کارت رایگان داده می‌شود. این افراد برنده شده در قرعه‌کشی لاتاری می‌توانند اقامت دائم داشته باشند و از مزایای شهروندی در آمریکا بهره‌مند شوند.

شرکت‌های لاتاری در زمینه ثبت‌نام لاتاری فعالیت دارند و این شرکت‌ها در ایران مجاز به فعالیت نمی‌باشند.

ثبت تغییرات شرکت لوازم‌خانگی

لوازم‌خانگی از لوازم پرمصرف و پردرآمد در ایران است. این لوازم باعث آسان شدن زندگی در خانه‌ها شده‌اند و سبک زندگی انسان‌ها را به سبک مدرن تغییر داده‌اند. ثبت شرکت لوازم‌خانگی در ایران روال مشخصی دارد.

پس از انتخاب نوع شرکت، مدارک را باید در سامانه جامع ثبت شرکت‌ها، به ثبت رساند. این شرکت‌ها از نوع سهامی خاص و مسئولیت محدود هستند.

مشخص نمودن نوع تغییرات در جلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده و عادی، جمع‌آوری اطلاعات اعضا و ثبت آنها در سامانه ثبت شرکت‌ها و ارسال مدارک از طریق پست، از مراحل ثبت تغییرات شرکت‌های سهامی خاص هستند.

در ثبت تغییرات شرکت‌های مسئولیت محدود، مجمع‌عمومی فوق‌العاده اساسنامه تغییرات را تنظیم و امضا می‌کنند. مدارک خود را آماده و همراه اصل آگهی دعوت به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌کنند همچنین با ورود به سامانه ثبت شرکت‌ها تغییرات را ثبت می‌کنند.

سوالات رایج در مورد ثبت تغییرات

برای ثبت تغییرات شرکت چه مدارکو اسنادی نیاز داریم؟

مدارک ثبتی شرکت ، روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت و نیز مدارک شناسایی شرکا کپی برابر اصل لازم می باشد . البته برای برخی تغییرات ممکن است مدارک دیگری نیز لازم شود.

در صورت تغییر آدرس شرکت شماره ثبت شرکت تغییر میکند؟

اگر تغییر آدرس در یک حوزه ثبتی انجام شود شماره ثبت تغییر نخواهد کرد ولی اگر آدرس از یک حوزه ثبتی به حوزه دیگری تغییر کند شماره ثبت شرکت تغییر میکند.

افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نیاز به واریز وجه دارد؟

خیر، تنها با تنظیم صورتجلسه افزایش سرمایه و ثبت آن در سامانه ثبت شرکته ا افزایش سرمایه انجام خواهد شد .

تمدید مدیران در شرکتهای سهامی خاص در چه زمانی انجام میشود؟

در 4 ماه اول سال مالی مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار میشود و و مدیران برای دو سال و بازرسان برای مدت 1 سال مالی انتخاب شده و بعد در جلسه هیات مدیره به مدیران شرکت سمت داده شده و حق امضا نیز در جلسه هیات مدیره انجام خواهد شد. 

تغییر در اساسنامه شرکت چگونه انجام میشود؟

هرگونه تغییری در اساسنامه شرکت در مجمع عمومی فوق العاده قابل انجام خواهد بود تغییراتی چون افزایش سرمایه ، تغییر آدرس ، تغییر نام شرکت.

جمع‌بندی

گاهی شرکت‌های ثبت شده، نیاز به تغییراتی در خود دارند. برای انجام این تغییرات لارم است که آنها را در سامانه ثبت شرکت‌ها، ثبت کنند. بسته به نوع شرکت، روال ثبت این تغییرات معمولاً کمی تفاوت دارد. با خواندن این مقاله ثبت کاف با روال انجام این کار آشنا شوید.

 

نظرات خود را برایمان بنویسید